Pro vzdělávání
Politická strana zaměřená na vzdělávání

Rozjeli jsme kampaň na Hithit

Odstartovali jsme kampaň na portálu Hithit.cz. Hledáme pomoc drobných přispěvatelů, díky kterým budeme moci oslovit další potenciální voliče.

Podpořte nás zanecháním své emailové adresy!

Ozveme se Vám s novinkami o fungování strany a možnostmi spolupráce.

Co chceme?

 • Chceme nastolit vzdělávání jako prioritní politické téma.
 • Chceme prosazovat efektivní změny v legislativě a praxi, postupovat systémem problém-řešení a konečně najít shodu na dlouhodobé koncepci školství.
 • Chceme koncepci školství založenou na hodnotách Evolučního vzdělávání.
 • Chceme udělat z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významné ministerstvo.
 • Chceme podporovat celonárodní diskusi o vzdělávání.

Proč to chceme?

Vzdělávání je v politice vedlejší téma. Přes mnohá prohlášení ve skutečnosti pro žádnou politickou stranu není prioritou. Přitom se všichni shodují, že budoucí prosperita a spokojenost naší společnosti závisí především na vzdělávání. Vzdělanost se navíc přímo promítá do oblasti ekonomiky, práce, sociálních záležitostí, bezpečnosti, kultury, ekologie, spravedlnosti a mnoha dalších.

Vzdělávací systém v České republice je v mnoha ohledech dobrý, ale má i řadu závažných chyb. Jsme přesvědčeni, že většinu těchto chyb by bylo možné vyřešit - kdyby k tomu byla politická vůle. 

Proč politická strana "5 % pro vzdělávání"?

Existuje řada sdružení, organizací a think-tanků zabývajících se školstvím a vzděláváním. S mnoha z nich sdílíme názory a sympatizujeme s nimi. Abychom však dosáhli našich cílů, je potřeba tlačit na politickou scénu. Proto se musíme stát její součástí, musíme nutit politiky všech stran přemýšlet a diskutovat o vzdělávání a musíme přímo působit ve vládě a Parlamentu.

"5 %" v názvu strany symbolicky vyjadřuje, že vzdělávání by podle našeho názoru mělo překonat pomyslnou pětiprocentní hranici pro vstup do Parlamentu.


Kdo jsme?

Stranu Pro vzdělávání tvoří lidé s různými profesemi, z různých regionů a z různých společenských vrstev.

Rádi přivítáme kohokoli, kdo:

 • považuje vzdělávání za prioritu;
 • chce, aby se školská a vzdělávací politika České republiky změnila;
 • je schopen/schopna racionální a věcné diskuse.

Naopak nemáme zájem o ty, kteří:

 • chtějí být kariérními politiky;
 • vzdělávání jim nepřijde důležité;
 • mají sklony k populismu a demagogii.

Dostaneme se do Parlamentu?

Nejsme kariérní politici, celebrity, ani oligarchové. Nemáme za sebou žádnou velkou finanční skupinu nebo financování ze zahraničí. Nechceme nikdy přistoupit k populismu. Je to nevýhoda? Možná ano, ale my to považujeme za výhodu.

Jsme přesvědčeni, že v České republice je víc než 5 % lidí, kteří považují vzdělávání za důležité téma. Chceme je přesvědčit, že má smysl, aby strana zaměřená na vzdělávání byla v Parlamentu. Nabízíme jim nejen konkrétní témata a program, ale také slušné a racionální vyjadřování.

Volte nás z přesvědčení, ne z kalkulu. Nevolte "menší zlo", ale něco, v co opravdu věříte.