Pro vzdělávání
Politická strana zaměřená na vzdělávání

10 důvodů proč kroužkovat "5 % pro vzdělávání"

na kandidátkách Pirátů

Jsme strana, která:

 • je založena na jednoduché myšlence, že kvalitní vzdělávání pro všechny je tak důležitá priorita, že si zaslouží podporu alespoň 5 % voličů.
 • uvažuje v dlouhodobé perspektivě. Všichni tušíme, že kvalitní vzdělávání je klíčové, nicméně české školy podle toho zatím rozhodně nevypadají.
 • má jako hlavní cíl prioritizovat vzdělávání v politice i v médiích a vyvolávat o něm konstruktivní diskuse, které otevřou pro vzdělávání nové přístupy a možnosti.
 • se nebojí prohlásit, že kvalitní vzdělávání má i svou etickou a hodnotovou rovinu, která si také zasluhuje naši pozornost.
 • chce kultivovat politické debaty ohledně dalších témat na základě kritické a racionální diskuse bez osobních útoků a zjednodušujících nálepek.
 • vnímá populaci bez dostatečného kritického myšlení jako zásadní ohrožení naší národní bezpečnosti. Účelové manipulace cizích mocností i zájmových skupin mohou dnes být ve výsledku nebezpečnější než rakety a tanky.
 • chce, aby primárním cílem vzdělávání bylo porozumění současnému měnícímu se světu a naší roli v něm.
 • chápe, co znamená čtvrtá průmyslová revoluce a jak se na ni v rámci vzdělávání připravit.
 • chce koncept kvalitního vzdělávání promítnout jako prioritu i do práce všech ostatních ministerstev.
 • chápe, že vzdělávání je celoživotní proces, který je ve výsledku prospěšný jak pro toho, kdo se vzdělává, tak pro celou společnost.

Do voleb jdeme s Piráty!

Spojili jsme síly s Českou pirátskou stranou a pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny budou zástupci 5 % pro vzdělávání na kandidátkách Pirátů.

Program Pirátů v oblasti vzdělávání je nám blízký a věříme, že ho můžeme dále obohatit. Ke spolupráci nás navíc vede snaha netříštit liberální síly.

Podpořit nás můžete příspěvkem na náš transparentní účet:

2001262298/2010

(účet u Fio banky)

Zapojte se zanecháním své emailové adresy!

Ozveme se Vám s novinkami o fungování strany a možnostmi spolupráce.

Co chceme?

 • Chceme nastolit vzdělávání jako prioritní politické téma.
 • Chceme prosazovat efektivní změny v legislativě a praxi, postupovat systémem problém-řešení a konečně najít shodu na dlouhodobé koncepci školství.
 • Chceme koncepci školství založenou na hodnotách Evolučního vzdělávání.
 • Chceme udělat z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významné ministerstvo.
 • Chceme podporovat celonárodní diskusi o vzdělávání.

Proč to chceme?

Vzdělávání je v politice vedlejší téma. Přes mnohá prohlášení ve skutečnosti pro žádnou politickou stranu není prioritou. Přitom se všichni shodují, že budoucí prosperita a spokojenost naší společnosti závisí především na vzdělávání. Vzdělanost se navíc přímo promítá do oblasti ekonomiky, práce, sociálních záležitostí, bezpečnosti, kultury, ekologie, spravedlnosti a mnoha dalších.

Vzdělávací systém v České republice je v mnoha ohledech dobrý, ale má i řadu závažných chyb. Jsme přesvědčeni, že většinu těchto chyb by bylo možné vyřešit - kdyby k tomu byla politická vůle. 

Proč politická strana "5 % pro vzdělávání"?

Existuje řada sdružení, organizací a think-tanků zabývajících se školstvím a vzděláváním. S mnoha z nich sdílíme názory a sympatizujeme s nimi. Abychom však dosáhli našich cílů, je potřeba tlačit na politickou scénu. Proto se musíme stát její součástí, musíme nutit politiky všech stran přemýšlet a diskutovat o vzdělávání a musíme přímo působit ve vládě a Parlamentu.

"5 %" v názvu strany symbolicky vyjadřuje, že vzdělávání by podle našeho názoru mělo překonat pomyslnou pětiprocentní hranici pro vstup do Parlamentu.


Kdo jsme?

Stranu Pro vzdělávání tvoří lidé s různými profesemi, z různých regionů a z různých společenských vrstev.

Rádi přivítáme kohokoli, kdo:

 • považuje vzdělávání za prioritu;
 • chce, aby se školská a vzdělávací politika České republiky změnila;
 • je schopen/schopna racionální a věcné diskuse.

Naopak nemáme zájem o ty, kteří:

 • chtějí být kariérními politiky;
 • vzdělávání jim nepřijde důležité;
 • mají sklony k populismu a demagogii.

Dostaneme se do Parlamentu?

Nejsme kariérní politici, celebrity, ani oligarchové. Nemáme za sebou žádnou velkou finanční skupinu nebo financování ze zahraničí. Nechceme nikdy přistoupit k populismu. Je to nevýhoda? Možná ano, ale my to považujeme za výhodu.

Jsme přesvědčeni, že v České republice je víc než 5 % lidí, kteří považují vzdělávání za důležité téma. Chceme je přesvědčit, že má smysl, aby strana zaměřená na vzdělávání byla v Parlamentu. Nabízíme jim nejen konkrétní témata a program, ale také slušné a racionální vyjadřování.

Volte nás z přesvědčení, ne z kalkulu. Nevolte "menší zlo", ale něco, v co opravdu věříte.