Témata

Kvalita výuky na základních a středních školách

Na českých školách učí řada výborných pedagogů, celkově je však úroveň školní výuky pokládána na nedostatečnou. Výuka často nepřipravuje žáky na to, co budou v pracovním i osobním životě potřebovat.

Řešení

  • Zasadíme se o opětovné nastartování práce na vývoji strategických dokumentů, o zahrnutí všech dotčených částí společnosti a organizací do široké a otevřené diskuze ohledně potřeb žáků a studentů ve 21. století. Budeme usilovat o stabilizaci tohoto "fóra" jako partnera pro jednání s ministerstvy o legislativě dopadající na vzdělávání. Budeme se aktivě podílet na hledání shody napříč politickým spektrem tak, aby výsledky - strategická doporučení - byly aplikované bez velkých výkyvů na základě aktuálních výsledků volebního boje.

Bezpečnost

Nevzdělanost vede ke společensky nebezpečným jevům, jako je extremismus, šíření nenávisti či mediální manipulace.

Řešení

  • Prohloubíme výuku kritického myšlení.
  • Soustředíme se na rozšíření mediální výchovy na školách.

Dostupnost škol a školek 

Síť škol a školek je nerovnoměrná a v některých lokalitách je obtížné najít pro děti místo.

Řešení

  • Naší prioritou je aktivně pracovat na zajištění sítě škol a školek se zřetelem na co nejlepší dostupnost a flexibilitu s ohledem na demografický vývoj. Zasadíme se o těsnější spolupráci ministerstva se zřizovateli a komunitami, včasnou výměna informací a včasná opatření od alokace peněz po realizaci.

Učitelství

Profese učitelek a učitelů není pokládána za prestižní a neláká ty nejlepší studenty.

Řešení

  • Zavedem program přilákání odborníků z praxe do školství.
  • Zvýšíme platového ohodnocení pedagogických pracovníků.
  • Snížíme administrativní zátěže pedagogů.
  • Vytvoříme program prevence proti vyhoření učitelů.

Přilákání zahraničních odborníků

Do České republiky přicházejí vzdělaní lidé z celého světa, kteří se zapojují do výzkumu, vzdělávání a dalších zaměstnání. Ovšem obvykle do dvou let odcházejí.

Řešení

  • Nabídneme daňové pobídky odborníkům ze zahraničí, kteří v České republice pracují.


Volební program 2017 ve formátu .pdf

Myšlenková východiska ve formátu .pdf